Пейслип ЕООД

Ние сме работодател, който иска да осигури най-доброто на своите служители в различни аспекти. Диана Бисерова ни помогна да направим една от крачките в това отношение. Диана, изслуша и анализира всички изисквания отностно допълнителна здравна застраховка, които бяха важен фактор при вземана на решение и избор на оферта. В резулат на това подбра най-подходящите оферти, които отговарят на нашите нужди , носят максимална полза за застрахованите служители и се побират в бюджетните рамки.Търпеливо отговори на всички съпътсващи въпроси и спомогна при подписването на застрахователната полица.